naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
obecní úřad
historie obce
naše obec
zastupitelstvo
dokumenty
kultura, sport
důležité odkazy
fotogalerie
základní škola
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Paravýsadek BARIUM

Paravýsadek BARIUM

hřiště

hřiště
 

fotogalerie - Setkání Ajurvédářů 2008


Obec Synkov – Slemeno navštívil velvyslanec Indické republiky

Stalo se tak u příležitosti prvního setkání ájurvédařů České republiky. Toto setkání bylo zahájeno v sobotu dne 12.7. 2008 v místní základní a mateřské škole, bude trvat celkem 10 dní a pořádá ho Sdružení ájurvédařů o.s. z Prahy. Slavnostního zahájení se zúčastnili významné osobnosti. Byl to Dr. Kiran Vyas, působí již dlouhá léta ve Francii a provozuje ájurvédské centrum v Paříží a v Normandii, Dr. Dilip Trivedi, který k nám přijel z Indie, provozuje svou ájurvédskou praxi v Bombay a výrobnu ajurvédských přípravků a léků, Jan Švenda – předseda Českomoravského svazu léčitelských umění v Olomouci, Stanislav Flandera – ředitel soukromého vzdělávacího a nestátního zdravotnického zařízení v Praze, Vítězslav Kapčuk – starosta obce Synkov-Slemeno, Jaroslav Štefek – místostarosta obce Synkov-Slemeno, Mgr. Dagmar Vinopalová – ředitelka základní a mateřské školy obce Synkov-Slemeno, Dr. Govind S. Rajpoot – čestný předseda Sdružení Ájurvédařů, o.s. a dalších 30 příznivců ájurvédy. 

Pozvání na toto setkání přijal i velvyslanec Indické republiky v České republice jeho excelence D.P. Srivastava, který na toto setkání dorazil v podvečer. Po slavnostní večeři proběhla diskuse s účastníky, kde pan velvyslanec ocenil zájem o ájurvédu, příjemné prostředí a dobrou organizaci. 


Slavnostní večeře s velvyslancem Indické republiky jeho excelencí D.P. Srivastavou (druhý zleva)

Dr. Govind S. Rajpoot, čestný předseda Sdružení Ájurvédařů, o.s. nám přibližuje co to je ájurvéda: 
Ájurvéda je souhrn informací neboli obor, ve kterém se mluví o životním stylu, tedy o přírodním stylu života. Aby se o tom snadněji mluvilo, tak když to tak pozoruji, tak ta staročeská kultura, staročeské zvyky, staročeské mezilidské vztahy, tak tam vidím perfektní ájurvédu. To kdyby se podařilo obnovit, tak je splněný cíl ájurvédy. 

Ing. Antonín Novák, ředitel Sdružení Ájurvédařů, o.s. nám odpověděl na otázky: 
Proč se tábor konal zrovna v Slemeně? 
Sdružení Ájurvédařů, o.s. má pole působnosti po celé České republice, každým rokem budeme vybírat místo pro naše setkání v jiném regionu a tentokrát jsme tuto obec vybrali poněvadž zde jsou příjemní lidé, krásná příroda a vstřícné vedení obce. 

Co si odvezou účastníci Vašeho setkání? 
Našim cílem je ukázat účastníkům setkání základní zásady ájurvédy a ájurjógy, díky kterým se naučí preventivně pečovat a udržovat své zdraví a tím předcházet vzniku nemocí.

Petra Nováková a Vlaďka Štefková, jedny z hlavních organizátorů setkání přiblížili program tohoto setkání:
Účelem denního programu je ukázat účastníkům správný životní styl a denní režim, který je důležitý pro udržení si dobrého zdraví a psychické pohody. Denní program zahrnuje brzké ranní vstávání s východem slunce, cvičení jógy, které protáhne celé tělo, povzbudí metabolismus, oběhový systém a zklidní mysl. Jednoduše řečeno nastartuje tělo i mysl pro jejich správnou činnost a funkci na celý den. Součástí jsou samozřejmě i přednášky o ájurvédě, vědě o životě, které vedou významné osobnosti a profesionálové ve svém oboru z Indie a Francie. Ale za nimi nezaostávají ani čeští studenti ájurvédy, kteří se již mnohému z tohoto oboru naučili. Pozdní odpoledne jsou věnována fyzickým aktivitám jako je jóga, tenis, nohejbal, volejbal, které můžeme provozovat díky místnímu multifunkčnímu hřišti. Každodenní pohyb je velice důležitý pro detoxikaci a očistu těla. Večery patří troše kultury formou kurzu bubnování, volného tance a dále i zajímavým diskusím. Rádi bychom také blíže poznali tento region a proto jsme pro účastníky setkání připravili ve spolupráci s vedením obce výlet do Orlických hor a dále předpokládáme navštívit okolní zajímavosti jako například zámek v Častolovicích. 

Dr. Kiran Vyas se s námi podělil o své dojmy:
Dr. Vyasi, rádi bychom se Vás zeptali, jak se Vám líbil pobyt v rámci účasti na Ájurvédském setkání konaném občanským sdružením Sdružení Ájurvédařů, o.s.. Zda jste zde zažil něco výjimečného a v čem shledáváte přínos této akce?
Dr. Kiran Vyas: „Velice těžká otázka :). Jakmile jsem sem dorazil, okamžitě na mne dýchla atmosféra spojení, a to ve smyslu spojení západního a indického ducha (atmosféry). Uchvátila mne nádhera přírody zdejšího okolí. Hory, které vyzařují příjemnou a pozitivní energii a náladu. Všichni lidé, které jsem zde potkal na mne působili velice milým a seriózním dojmem. Mne osobně se zdejší atmosféra velice líbila stejně jako přirozenost lidí. Dr. Rajpoot své žáky naučil spoustu věcí, takže jsem zde cítil i hloubku kultury mé rodné Indie zároveň propojenou s kulturou vaší země. Je zajímavé, že se Ájurvédské setkání koná právě v základní a mateřské škole. Při slavnostním zahájení byla přítomna i ředitelka této školy paní Mgr. Dagmar Vinopalová. Velice mne potěšila její slova, když řekla, že příjemná vibrace a atmosféra, které tu díky tomuto setkání, jeho aktivitám a především všem účastníkům zůstane, pocítí i děti, které se sem po prázdninách vrátí do školy. Tato myšlenka mne dojala, poněvadž není mnoho takových učitelů a ředitelů/ek škol. Jsem rád, že jsem mohl poznat i pana starostu obce Synkov-Slemeno pana Vítězslava Kapčuka. Největší část díků patří bezesporu panu místostarostovi panu Jaroslavu Štefkovi a jeho rodině, kteří nám poskytli úžasnou pohostinnost a péči. Cítím, že zatím „mladé“ občanské sdružení Sdružení Ájurvédařů, o.s., tímto setkáním započalo velkou práci. Poněvadž spojení, propojení a vytvoření harmonie mezi lidmi je velice důležitá. A právě toto jsem cítil mezi organizátory a členy tohoto sdružení. Je to každopádně týmová práce, kterou zde vnímám jako vynikající. V každé týmové práci se najdou potíže a překážky, ale vidím, že organizační tým těmto překážkám čelí s úsměvem. A toto je něco skutečně výjimečného. Přeji všem mnoho zdarů, občanskému sdružení Sdružení Ájurvédařů, o.s. další úspěchy v jejich činnostech týkající se šíření Ájurvédy. Přeji mnoho úspěchů i ve vašich osobních životech. A především abyste byli velice šťastni.

Dr. Dilip Trivedi odpověděl na otázky:
Jaký přínos měl pro Vás pobyt na této akci?
Máme velmi dobré vztahy s čestným předsedou občanského sdružení Sdružení Ájurvédařů panem Dr. Govindem S. Rajpootem. Dr. Rajpoot má velkou snahu o rozšíření znalostí Ájurvédy pro své studenty, čehož si velice cením. V rámci pobytu v České republice jsem tedy přednášel jeho studentům a dalším zájemcům o Ájurvédu a měl jsem možnost navštívit i vaše hlavní město Prahu.

A jak se Vám líbí zdejší region a okolí Synkov-Slemena a Rychnova nad Kněžnou?
Ájurvéda vychází z přírody, je s ní spjatá, takže každý Ájurvédář je rád obklopen přírodou a mne se ohromně líbilo místo konání tohoto setkání, kdy máme možnost být blízko přírodě a cítit její pozitivní vibrace, v blízkosti je řeka Kněžna, nádherná zeleň, lesy, byl jsem nadšen výběrem tohoto místa. V neposlední řadě bych velice rád poděkoval všem za pozvání a především za překvapivou pohostinnost a úctu.

Vítězslav Kapčuk – starosta obce Synkov – Slemeno: 
Jsem velmi potěšen skutečností, že se podařilo na území obce Synkov - Slemeno uskutečnit setkání ájurvédařů a to za účasti tak vzácných hostí. Osobně musím říci, že jsem příliš nevěřil po prvotním kontaktu organizátorů s žádostí o poskytnutí azylu a pronajmutí prostor, že se něco podobného může podařit. O to víc a musím říci, že mile mne překvapila nejen perfektně klapající organizace celého setkání ale i přístup jednotlivých účastníků tohoto setkání. Velmi mne potěšil zájem a přístup pana velvyslance pana D.P. Srivastava, který v podvečerních hodinách navštívil toto setkání a velice neformálně a živě se zajímal o historii naší obce a přesto, že je v České republice služebně poměrně krátkou dobu, již si ji dle jeho slov stihl zamilovat a jeho slova o kráse našeho regionu mne naplnila hrdostí. Jsem rád, že jsem společně s účastníky setkání mohl strávit příjemné chvíle ve společnosti vzácných lidí, kteří své síly upírají zvláště v dnešní hektické době k tradičním hodnotám, a snaží se je aplikovat do svého života. Nezbývá mi než poděkovat a popřát všem zúčastněným i organizátorům mnoho úspěchů a po dobu konání setkání krásné počasí.

Jaroslav Štefek – místostarosta obce Synkov – Slemeno: 
Jsem velice potěšen, že toto významné setkání se odehrává právě v naší obci a že sem zavítali takt významné osobnosti. Ještě větší radost mám z toho, že se tady účastníkům líbí, zajímají se o historii a vznik naší obce, oceňují vzhled a okolní přírodu. Svědčí to o tom, že oblast podhůří Orlických hor je velice zajímavý přírodní region. Věřím, že si všichni účastníci z této akce odnesou krásné zážitky a že toto setkání zanechá v naší obci pozitivní energii.


Společná fotografie účastníků tábora 2008 při jeho zakončení.

 

úřední e-deska

Obecní zpravodaj SYSLOJED

spolek Májovka

spolek Májovka

nové fotografie

Rekonstrukce místní komunikace Synkov

Rekonstrukce komunikace II. etapa

V. gulášové soutěžení

Dětská olympiáda

Setkání rodáků
a kácení máje

Čarodějnické rojení
Čarodějnické rojení
Veselé velikonoce
Veselé velikonoce
Májovka poprvé vystoupila mimo obec
Májovka poprvé vystoupila mimo obec
Kluziště
Kluziště
o.s. ZA VENKOV 2009
o.s. ZA VENKOV 2009
Vítání občánků
Vítání občánků
Dušičková noc
Dušičková noc
Oslavy 220 let školství
Oslavy 220 let školství
IV. gulášové soutěžení
Guláše
Letní dětský tábor
Letní dětský tábor
Dětská olympiáda
Dětská olympiáda
Kácení máje
Kácení máje
Čarodějnické rojení
Čarodějnické rojení 2009
Babský bál
Babský bál
Dětský karneval
Dětský karneval
Akce 2008
Akce 2008
Návštěva velvyslance Indické republiky
Návštěva velvyslance Indické republiky
Kácení máje
Kácení máje
Otevření dětského hřiště a III. gulášové soutěžení
Otevření dětského hřiště a III. gulášové soutěžení